Kokybės politika

UAB „VAKARŲ BERŽAS“ jauna ir moderni, sparčiai auganti, bei tobulėjanti EPAL padėklų gamintoja Pabaltyje. Įmonė gamina sertifikuotą EPAL padėklą, kuris garantuoja tikslius padėklų ir jų elementų išmatavimus. Savo gamyboje įmonė naudoja robotizuotas-automatines gamybos linijas. Įmonė taip pat gamina vienkartinius, nestandartinius padėklus pagal pateiktus kliento užsakymus.

Siekdama aukščiausios užsakovams teikiamų gaminių kokybės UAB „VAKARŲ BERŽAS“ įdiegė kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus ir skelbia šiuos įsipareigojimus:

  • Įgyvendindama efektyviai dirbančios įmonės viziją bei orientuodamasi į klientų poreikius, visose veiklos grandyse įmonė operatyviai organizuoja darbus naudoja šiuolaikines technologijas ir nuolat tobulina gamybos procesą.
  • Vienas pagrindinių darbų kokybę lemiančių veiksnių – žmogiškieji ištekliai. Įmonės vadovybė rūpinasi ir ateityje rūpinsis nuolatiniu darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir jų saugia darbo aplinka.
  • Įmonė, įsipareigoja laikytis visų jos veiklai taikomų teisinių ir kitų reikalavimų, kuriuos Įmonė prisiima.
  • Atsakingai rinktis partnerius, bendradarbiauti tik su tais, kurių produktai atitinka įmonės keliamus kokybės reikalavimus.
  • Savo gamyboje naudoja medieną, kuri  nėra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi neteisėta medienos ruoša ar neteisėta medienos ar miško produktų prekyba.

Atitikimą reikalavimams UAB „VAKARŲ BERŽAS“  tikrina vidaus ir nepriklausomų išorės auditų metu. Gautus rezultatus įmonė naudoja priimant svarbius, su įmonės veikla bei tolimesniu vystymusi susijusius strateginius sprendimus.

 

 

Direktorius

2020 01 06