UAB „Vakarų beržas “įgyvendina projektą „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ĮRENGINIŲ DIEGIMAS UAB „VAKARŲ BERŽAS““. UAB „Vakarų beržas“  gamybos procesuose naudoja didelius kiekius elektros  ir šilumos energijos  – elektros energijos sąnaudos natūrine išraiška 2019 m. sudarė 1092,786 MWh, o šilumos energijos gamybai sunaudojama  3172 ktm biokuro. agal energijos šaltinių pasiskirstymo santykį, elektros sąnaudų dalis technologiniame procese sudarė beveik 52,66 %. Įgyvendindama projektą UAB „Vakarų beržas“ įrengs 1200kWsaulės elektrinę, kuri per metus pagamins 1080 MWh/m elektros  energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių. Iš atsinaujinančių šaltinių UAB „Vakarų beržas“ gamina šiluminę energiją – šiuo metu eksploatuojami  biokuro katilai nebegali aprūpinti dabartinių bendrovės poreikių, o tuo labiau planuojamų gamybos pajėgumų padidėjimo.  Projekte numatoma įsigyti 2 MW kieto kuro katilą, kuris leis ženkliai sumažinti  gamybos – medienos džiovinimo sąnaudas, o  pagerinus medienos  išdžiovinimo kokybę,  UAB „Vakarų beržas“ gaminiai taps dar konkurencingesni užsienio rinkoje.

 

Projekto pavadinimas: „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ĮRENGINIŲ DIEGIMAS UAB „VAKARŲ BERŽAS““

Projekto vykdytojas UAB „Vakarų beržas“

 

Bendra projekto vertė: 1 278 179,80EUR.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui  skiriama: 500 000,00EUR.

 

Projekto vykdymo pradžia: 2020-11-18

Projekto vykdymo  pabaiga: 2022-05-17