info@vakaruberzas.lt
+37064078227
vakaruberzas

EPAL PALLAR

EPAL pallar – Global rörlighet för varor ställer ständigt nya krav på logistik. Med tanke på snabbt ökande volymen av laster och deras automatiserad behandling, måste EUR-pallar uppfylla extremt höga kvalitetskrav. Detta kräver en strängare kontroll. För att säkerställa detta, bildades föreningen EPA som senare namngavs EPAL (European Pallet Association) år 1991 på initiativ av europeiska järnvägar tillsammans med andra organ inom transportbranschen. EPAL (den europeiska pallarföreningen) tillsammans med oberoende kontrollavdelningar garanterar samma kvalitet i alla länder i världen som överensstämmer med EURO standarder för lastpallstillverkning, reparation och kvalitet. Alla EPAL pallar är märkta med ett bränt ovalt EPAL märke.